Bouwstatus mei 2021

Bouwstatus bio vergister in Wijster - mei 2021 (3)

De afgelopen maanden is er flink doorgebouwd aan de bio vergister in Wijster! Hierdoor zijn inmiddels al 10 van de 12 fundaties in het tankpark gestort. Naar verwachting zal begin juni de laatste fundatie worden gestort. Daarnaast zijn ook de eerste twee tanks al opgebouwd. De derde tank is op het moment van schrijven (medio mei) in aanbouw, tank nummer vier volgt eind van deze maand. Aansluitend zullen de volgende acht tanks stuk voor stuk worden opgebouwd. De laatste tank verwachten wij volgens planning begin oktober te installeren.

Om er zeker van te zijn dat de tanks op de juiste wijze zijn geïnstalleerd, wordt vanaf begin juni de eerste tank gevuld met water en gecontroleerd op eventuele lekkages. Zodra blijkt dat de installatie correct voltooid is, wordt de tank tot de nok toe met water gevuld. Het hiervoor ingezette water wordt uit de nabij gelegen waterberging aan de Scheidingsweg onttrokken. Om het water naar de tanks te kunnen pompen, zal een leiding worden gelegd die de Nijverheidsweg kruist. Hiervoor zetten wij een tijdelijk aan te leggen pijpbrug in. Per tank is in totaal namelijk 6.000 m3 water nodig.

Naast de bouwontwikkelingen van de tanks zijn wij ook gestart met het grondwerk voor de aanleg van het hoofdgebouw. De riolering hiervoor is aangelegd en aangesloten op het openbaar riool. De heipalen zullen vanaf 1 juni de grond in gaan, waarna wij begin juli kunnen starten met het plaatsen van de staalconstructie van het hoofdgebouw. Ter illustratie vind u hieronder een aantal actuele foto’s van de bouwplaats tot nu toe.

Heeft u vragen over de bouw van de groene energie-installatie in Wijster? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@greencreatewijster.nl