Green Create Wijster

Green Create Wijster is de eigenaar en exploitant van de groene energie-installatie op het Energie Transitiepark in Wijster. Voor de productie van biomethaan, elektriciteit en thermische energie uit pluimveemest zijn wij in december 2020 gestart met de bouw van onze nieuwe energie-installatie. Deze installatie zet vloeibare en vaste meststoffen door middel van anaërobe vergisting om naar de productie van 16 miljoen m3 groen gas per jaar. Dit is voldoende biogas voor 15.000 huishoudens. Daarnaast produceren wij ca. 6 miljoen m3 bio-LNG voor de transportsector.

Biogas centrale Wijster

Biogas is een gasmengsel dat ontstaat na vergisting van organisch materiaal. Voor de biogas centrale in Wijster maken wij gebruik van pluimveemest van vleeskuiken- en legbedrijven uit Nederland. Als restproduct na vergisting blijft digestaat over, wat in de biogas centrale wordt ontdaan van stikstof om opnieuw te gebruiken voor de bemesting van akkerbouw. Al het vaste digestaat wordt gedroogd en gepelletiseerd voor wereldwijde verkoop.

Biogas is een duurzame energiebron, circulaire oplossing en beperkt het vrijkomen van methaan. Om de vergisting te laten slagen werken wij met een volledig afgesloten installatie. De winning van biogas staat namelijk bekend om een vervelende geur. Door onze afgesloten behandelingsinstallatie en vele luchtfilters voorkomen wij enige vorm van stankoverlast.

Biogas centrale Wijster
Worldmap Green Create

Over Green Create

Green Create Wijster is een dochteronderneming van Green Create. Green Create bouwt, bezit en exploiteert wereldwijd geïntegreerde biologische waste-to-value systemen. Wij werken voornamelijk met anaërobe biologische technologie, die als bijproduct van de verwerking van organisch afval of afvalwaterstromen energierijk biogas opwekt. Dit gas kan worden opgewaardeerd tot een aantal nuttige energievormen, zoals het opwekken van elektriciteit en thermische energie.

Onze missie is om tastbare waarde te behandelen en te ontlenen aan grote agrarische en industriële afvalstromen die anders verwaarloosd zouden worden. Wij dragen ons steentje bij door waarde te creëren uit afval voor een duurzame toekomst voor Nederland. Onze visie is om een ​​groenere toekomst te creëren door de perceptie van afval te veranderen.

Actuele bouwstatus

De bouw van de bio vergister in Wijster is gestart in december 2020. De voor nu verwachte ingebruikname van de biogas centrale staat gepland in december 2021. Wij verwachten
vanaf het eerste kwartaal in 2022 volledig operationeel te zijn, om zo Wijster en haar omliggende plaatsen te voorzien van een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Mestleveringen

De biogas centrale in Wijster is ontworpen om pluimveemest uit heel Nederland te ontvangen voor de productie van biogas. Voor het contracteren van de benodigde mest kunt u contact opnemen met Harm Wentink, of indirect via de Stichting Groen Gas Wijster die dient als aanspreekpunt voor de leveranciers van pluimveemest.

 

Contact

Heeft u naar aanleiding van de bouw van onze biogas centrale interesse,
vragen of overlast? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Green Create Wijster
info@greencreatewijster.nl